Sit posećen
180116 puta.

Milošću Božijom, pod pokroviteljstvom našeg preosveštenog Vladike Luke, Crkva Svetog Save iz Pariza otvara ovu web stranicu, sa željom da se predstavi Pravoslavnom svetu, Srpstvu i svima onima koje Božiji promisao bude doveo na ovaj sajt.

Crkveno školska opština Svetog Save u Parizu je osnovana septembra 1947 godine. Naša opština je legalizovana kod francuskih državnih vlasti 3 februara 1948 godine, njen statut je odobren i odštampan u službenom glasniku.

U prvo vreme crkvena opština nije posedovala odgovarajući hram u kojem bi mogla da se obavlja služba. Sveštenik i Crkveni odbor su bili privremeno smešteni u kapeli Rumunske crkve. Od 1962 godine počeli smo da iznajmljujemo protenstantsku crkvu u ulici Simplon broj 23 koja je posle 1984 bila i otkupljena i preuredjena za našu Pravoslavnu službu.

U svojoj kratkoj ali burnoj istoriji, zahvaljujući Bogu i Njegovom ugodniku Svetom Savi, crkva se održala i ponosno stoji u Parizu odakle zove i okuplja svoju duhovnu decu.

Danas Božijim blagoslovom i molitvama Svetog Save, nas hram, puni se sve većim brojem pravoslavnih Srba. Mladi, obrazovani i talentovani Srbi okupljeni oko svoje svete Crkve izrazili su želju da na ovaj najsavremeniji "moderni" način informišemo i unapredjujemo verski, kulturni i drustveni život u Parizu. Isto tako želimo da razmenjujemo duhovna iskustva sa Pravoslavljem a i šire.

Na lokalnom polju želimo da stotinama pravoslavnih Srba koji duhovno tumaraju po "Gradu Svetlosti" predstavimo našu Pravoslavnu veru i naše mnogobrojne aktivnosti.

U ime Odbora i parohijana Crkve Sv. Save u Parizu želimo da izrazimo iskrenu zahvalnost gospodinu Saši Popovu koji je obezbedio prostor za web stranicu, koji se brine i održava naš sit u tehničkom pogledu i svima vama koji ste na bilo koji način doprineli da se ovo bogougodno delo razvije.

Sa molitvom Gospodu da naš web sit bude od duhovne koristi za napredak verskog, kulturnog i društvenog života Pravoslavne Srpske Familije Svetog Save u Parizu,
Molimo se Bogu i tražimo Božiji blagoslov za napredak u životu i veri.

U ime crkvenog odbora
Djuro Cetković


Site Inquiries, Contact Mark @ Great Agencies - Marketplace for SEO Companies
(888) 222-8311
Sunnvyvale, CA
support@greatagencies.com