Sit posećen
180116 puta.

Crkveno školska opština Svetog Save u Parizu je osnovana septembra 1947 godine. Naša opština je legalizovana kod francuskih državnih vlasti 3 februara 1948 godine, njen statut je odobren i odštampan u službenom glasniku.

U prvo vreme crkvena opština nije posedovala odgovarajući hram u kojem bi mogla da se obavlja služba. Sveštenik i Crkveni odbor su bili privremeno smešteni u kapeli Rumunske crkve. Od 1962 godine počeli smo da iznajmljujemo protenstantsku crkvu u ulici Simplon broj 23 koja je posle 1984 bila i otkupljena i preuredjena za našu Pravoslavnu službu.

U svojoj kratkoj ali burnoj istoriji, zahvaljujući Bogu i Njegovom ugodniku Svetom Savi, crkva se održala i ponosno stoji u Parizu odakle zove i okuplja svoju duhovnu decu.

 

EGLISE ORTHODOXE SERBE / BP177 - 75864 Paris - 23 rue du Simplon - 75018 Paris Tel : 01 42 52 99 90 - Fax : 01 42 58 21 07
© egliseorthodoxeserbe.org


Site Inquiries, Contact Mark @ Great Agencies - Marketplace for SEO Companies
(888) 222-8311
Sunnvyvale, CA
support@greatagencies.com